Showing posts tagged #ownmake

Return Home
故事兩則

好耐好耐以前… 小明和小強去酒樓食飯… 小明的屋企好有錢,而小強的屋企只是「偽中產」… 小強叫了碗粥…因為間酒樓太高檔了… 小明對小強說:「吓…乜你只是叫了碗粥咋!」 接往,待應來了碟鮑魚上桌… 小明話:「我有鮑魚食…YEAH!!你想食呀…無囉…我一啖都唔給你呀…」 小強好不開心… 一個月後…小強請小明去同一間酒樓食飯… 今次小強叫了一碟鮑魚… 但是,小明就睡在地上,身體不停轉動,他憤怒地說:「點解佢有鮑魚食呀…不制呀!!不唔X鐘意佢食呀!!!」 小強不斷好努力溫習功課,準備測驗,現在去拿成績… 小強拿到成績表,發現自己不合格。 但是小強覺得自己測驗明明些題目都是好容易答,覺得有不妥… 於是小強問老師:「點解我題題都對,為什麼我都會拿蛋給我!」 老師答:「是!!雖然你題題都對,而且成績相當優異…但是因為有一籃子的因素,所以你不合格!!!」 小強再問:「咁樣乜X野一籃子因素呀!!??」 老師答:「因為行政機密,所以不可以透露囉!

Read More